תרגיל מציאת זרם במעגל טורי

מאת eytan emuna, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2017

להשלים