חיבור נגדים בטור

נגדים המחוברים בטור ניתן להחליף בנגד בודד שהתנגדותו שווה לסכום ההתנגדויות של כל הנגדים.
מטרה: הלומדים ידעו להוכיח כי ההתנגדות השקולה של נגדים בטור שווה לסכום ההתנגדויות.

שיעורים

04:02 תורת החשמל 16 - חיבור נגדים בטור מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
11:08 נגדים בטור מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:24 חשמל ומגנטיות- 22. חיבור נגדים בטור מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

02:27 סימולציה של חיבור נורות בטור מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

00:43 תרגיל מציאת זרם במעגל טורי מאת eytan emuna, הועלה ע"י איתמר בנית
10:46 פיזיקסל מתח ופוטנציאלים במעגל מאת phisicassel, הועלה ע"י איתמר בנית
03:21 תורת החשמל 18 - חיבור נגדים בטור תרגיל מספר 2 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
03:34 תורת החשמל 17 - חיבור נגדים בטור תרגיל מספר 1 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
19:27 מעגל חיבור בטור מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית