האם הנגדים בטור או במקביל ?

מאת צביקה גלברד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 באוגוסט 2017

להשלים