מעגלים בזרם ישר שאלה 49 דוד מכללה

מאת דוד מכללה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 באוגוסט 2017

להשלים