פיזיקה חשמל- חיבור נגדים ליצירת התנגדות מסוימת

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בנובמבר 2017

להשלים