פיזיקה חשמל- חיבור נגדים 20175

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בנובמבר 2017

להשלים