תנועה בורגית בשדה מגנטי

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 22 בנובמבר 2017

להשלים