חשמל ומגנטיות- 4. השדה החשמלי דוגמא!!!

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים