חשמל ומגנטיות- 6. חוק גאוס

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים