סיווג חשודה על ידי ערכי הפונקציה

מאת עמיחי - מתמטיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2017

עזרו לנו לצמוח

האם גם הסרטון הזה מתאים לנושא?

תודה רבה!
להשלים