חשמל ומגנטיות- 22. חיבור נגדים בטור

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים