פיזיקה חשמל חיבור נגדים בעיה 20166

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 בינואר 2018