הכנה לבגרות חלקיק טעון בשדה מגנטי

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 במרץ 2018

להשלים