השדה החשמלי שיוצר משטח אינסופי טעון באופן אחיד

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים