חשמל ומגנטיות למהנדסים: 16. חוק גאוס

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2018