תרגיל פשוט במעגל מעורב חשמל

מאת הספרייה של יוסי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בנובמבר 2018