עמוד 17 שאלה 4 חשמל - תנועת חלקיקים בשדה מגנטי

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בדצמבר 2018