התנגדות שקולה מורכב

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בדצמבר 2018