אופטיקה- 3. דמות במראה מישורית

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2015

להשלים