אופטיקה- 4. דמות במראה מישורית דוגמא

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2015

להשלים