9.2 תחומי חיוביות ושליליות של פרבולה.

מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 בינואר 2019