יהודה בתקופה הרומית - שלטון רומי, מלך חסות והורדוס

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בפברואר 2019