ממדינת מקדש לעם הספר – הורדוס והמרד הגדול

מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בפברואר 2019