רואים היסטוריה - הגטאות בפולין

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 במרץ 2019