יהודי פולין תחת השלטון הנאצי

בפרק זה נעסוק בהשלכות של הכיבוש הנאצי על יהודי פולין.

שיעורים

36:20 החיים בגטו מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
20:02 איגרת הבזק חלק ב'-הקמת היודנראט ואריזציה מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
19:18 החיים בגטו עד הפתרון הסופי מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית
05:13 רואים היסטוריה - הגטאות בפולין מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
08:31 חיי היהודים בגטאות מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית