יהודי פולין בתקופת השואה - עד הכניסה לגטאות

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 במרץ 2019