תנאי החיים בגטו והשפעתם על היחיד, המשפחה והחברה

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 במרץ 2019