יהודי פולין - דרכי ההתמודדות עם המציאות בגטו

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 במרץ 2019