הורדוס מלך חסות / שלטון רומי עקיף

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019