אופטיקה-עצם ודמות במראה מישורית

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2015

להשלים