איגרת הבזק (פקודת היידריך): חלק א' -הגטאות - פולין

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021