איגרת הבזק חלק ב'-הקמת היודנראט ואריזציה

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021