תנועה מעגלית בשדה מגנטי

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 באוקטובר 2015

להשלים