מושגי יסוד: מהו אלגוריתם?

מאת Ami G, הועלה ע"י א ג בתאריך 26 ביולי 2014

00:10 - מבוא
00:35 - הגדרת האלגוריתם
01:42 - דוגמא לאלגוריתם - פעולת הנשימה
03:11 - תרשימי זרימה
05:15 - דוגמא נוספת לאלגוריתם וקוד - שפת התכנות "לוגו"
07:10 - סיכום