עצם ודמות במראה

מאת Shlomo Rozenfeld, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 באפריל 2016

להשלים