תורת החשמל 17 - חיבור נגדים בטור תרגיל מספר 1

מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים