תורת החשמל 18 - חיבור נגדים בטור תרגיל מספר 2

מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים