תורת החשמל 24 - מעגלים משולבים תרגיל מספר 2

מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים