806/4 יחס שטחי משולשים דומים הוא כריבוע יחס הצלעות

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2016

להשלים