שימוש ביחס שטחים במשולשים דומים

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2016

להשלים