שטחים של משולשים דומים גאומטריה כיתה י- יניב ביטון

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2016

להשלים