גיאומטריה: מציאת יחס שטחי משולשים באמצעות דמיון

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2016

להשלים