שדה של סליל תרגיל 212

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בפברואר 2018

להשלים