חשמל ומגנטיות- 5. השדה המגנטי הנוצר ע"י זרם בלולאה

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 במרץ 2015

להשלים