שדה מגנטי שיוצרת כריכה מעגלית נושאת זרם

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בינואר 2017

להשלים