שאלון 804,סרטון 2, חישוב נגזרות של פולינום

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 בדצמבר 2016

להשלים