מתמטיקה- חשבון דיפרנציאלי: 2. נגזרות של פולינומים

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים