שיפוע משיק לגרף פונקציה | עמוד 678 תרגיל 2

מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים