פונקציה פולינומית שימוש הנגזרת תרגול 1

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 בינואר 2017

להשלים