שאלון 804ם, חישוב נגזרת של פולינום

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2017

להשלים